Ammattitaitoinen opas osaa huomioida erilaisten – vaativienkin – asiakkaiden tarpeet. Aidon oppaan seurassa kuuntelija rentoutuu ja innostuu aiheesta tai kohteesta, jossa liikutaan.

Sujuva kielitaito ja hyvä sanavarasto ovat oppaan työn perusasioita. On tärkeää tuntea opastettavan ryhmän taustaa ja kulttuuria. Historian ja paikallistuntemuksen osaamisen opas hankkii itsenäisesti. Opas seuraa aktiivisesti, mitä maailmassa tapahtuu ja pitää faktatietonsa ajan tasalla.

Oppaan ammattitaitoa on myös asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen ja riskien minimoiminen. Opas ohjeistaa vierailijoita toimimaan turvallisuuden lisäämiseksi ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

 

7.4.2020 MEDIATIEDOTE / Suomen matkailualan liitto ry

Suomen matkailualan liitto vetoaa suomalaismatkustajiin  Voucherin avulla matkustajan rahat ja matkatoimiston tulevaisuus olisivat turvatut 
 
Koko maailma elää nyt koronaviruksen vaikutusten kourissa. Matkailu on pysähtynyt. Uusia matkavarauksia ei tehdä ja vanhoja perutaan. Koronavirukseen perustuvista matkapakettien peruutuksista tulisi matkapakettilain mukaan maksaa asiakkaille rahat takaisin 14 vuorokaudessa. Nyt tilanne on kuitenkin se, että matkatoimistojen on mahdotonta palauttaa rahoja. Rahat on maksettu eteenpäin palveluntuottajille, kuten hotelleille, lentoyhtiöille ja varustamoille heti, kun matkustaja on maksanut ne matkatoimistolle. Nyt niiden saaminen takaisin kyseisiltä toimijoilta kestää pitkiä aikoja. Matkatoimistojen kassat tyhjenevät nopeaan tahtiin. 
Suomen matkailualan liitto (SMAL) vetoaa suomalaismatkustajiin, että he hyväksyisivät matkatoimistojen tarjoaman voucherin (lahjakortin) maksunpalautuksen sijasta. Sitä voi hyödyntää täysimääräisenä uuden matkan varaamisessa sen voimassaoloajan puitteissa, joka on vähintään vuosi. Tämä voucher poikkeaa normaalista lahjakortista, koska se ei vanhene normaalin lahjakortin tapaan. Päin vastoin voucherin arvon saa kokonaisuudessaan takaisin, ellei sitä pysty hyödyntämään voimassaolon aikana. Lisäturvaa tuo myös se, että voucher antaa matkustajan rahoille turvan, vaikka matkatoimisto ajautuisi maksukyvyttömyystilaan, koska siitä on asetettu vakuus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 
SMAL vetoaa matkustajiin. Matkatoimistot kantavat vastuunsa myös tällaisissa täysin niiden vaikutuksen ulkopuolelta tulevien matkailun romuttavien tapahtumien kohdatessa. Vastuusta ei olla vetäytymässä. Kun autatte matkatoimistoja selviytymään tästä tilanteesta hyväksymällä sen tarjoaman voucherin, matkoja voidaan tehdä jatkossakin yhdessä tuttujen ja turvallisten toimijoiden kanssa. Ilman yhteen hiileen puhaltamista matkailualan toimijoiden rivit voivat harveta merkittävästi.   
 
Lisätietoja: Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, SMAL

MEDIATIEDOTE / Suomen matkailualan liitto ry  
 
Hallituksen tukitoimet yrityksille tervetulleita, mutta matkatoimistoille riittämättömiä

MATKATOIMISTOT LOUKUSSA KUN HOTELLIT, LENTOYHTIÖT JA MUUT PALVELUNTUOTTAJAT EIVÄT PALAUTA MATKAPAKETTIIN SISÄLTYVIÄ MAKSUJA 
Matkatoimistoala on ollut ensimmäisten joukossa ottamassa iskut vastaan koronakriisin levitessä mantereelta ja maasta toiseen. Matkoja eri puolille maailmaa on peruttu tammikuusta lähtien, ja käytännössä vain hyvin pieni osa kevään matkoista pystyttiin toteuttamaan ennen viranomaisten määräämää matkustuskieltoa. Suomen matkailualan liitto (SMAL) on huolissaan siitä, että matkatoimistot joutuvat perumaan matkoja ilman tietoa siitä, saavatko ne jo maksetut rahat takaisin lentoyhtiöiltä, hotelleilta tai muista asiakkaan matkapakettiin liittyvistä palveluista. Matkatoimistoala elää historiansa kriittisintä aikaa, ja sen vuoksi ala hakee valtiolta kiireistä apua tilanteesta selviytymiseen. 

Koronaviruspandemia on luonut matkatoimistoille tupla-ongelman, kun uusien matkojen varaaminen on hiipunut, ja samanaikaisesti matkapakettilain mukaan asiakkaille pitäisi palauttaa peruuntuneen matkan hinta. Suurimman osan matkan hinnasta matkatoimisto on kuitenkin joutunut etukäteen tilittämään eteenpäin lentoyhtiöille, kohdemaan hotelleille ja muiden oheispalveluiden tarjoajille, ja näiden rahojen palautuksesta ei ole nyt varmuutta. Matkatoimiston kontolle olisi jäämässä kalliita kansainvälisiä risteilyitä, lentoja ja hotellimajoituksia ympäri maailman – jopa kotimaassa. Pahimmassa tilanteessa matkatoimiston katettavaksi tulee koko peruuntuneen matkan kustannus.

- Maamme on asetettu poikkeustilaan, ja sen vuoksi matkatoimistot pyytävät asiakkailtaan malttia yhteydenottoihin vastaamisen osalta. Matkatoimistoissa tehdään pitkää päivää, kun eri puolilla maailmaa olevia asiakkaita pyritään kotiuttamaan ripeästi. Samalla käydään keskusteluja maksettujen rahojen palautuksesta hotellien ja lentoyhtiöiden ja muiden kanssa. Jotta suomalaisten matkustus olisi turvattu tulevaisuudessakin, matkatoimistoissa pitää nyt myös jo valmistella ensi syksyn, talven ja kevään matkoja. Tätä kaikkea tehdään yrityksissä kuitenkin normaalia pienemmällä joukolla, kun koronakriisi on pakottanut useimmat matkatoimistot vähintäänkin lomauttamaan henkilökunnan, murehtii SMALin puheenjohtaja AnneMarjut Väänänen.

Eurooppalainen matkatoimistoala on ottanut ilolla vastaan EU-komission tuoreen linjauksen, jossa annetaan matkatoimistolle mahdollisuus tarjota asiakkailleen ns. voucheria, jolla asiakas voi varata uuden matkan peruuntuneen tilalle. Useissa Euroopan maissa lainsäädäntöä onkin muutettu tukemaan voucher-mallin käyttöönottoa. Tämä vaihtoehto auttaisi huomattavasti myös suomalaisten matkatoimistojen selviytymistä koronavirustilanteen aiheuttaman kassakriisin yli. Matkatoimistot iloitsevat myös siitä, että moni asiakas ehdottaa itse matkan siirtämistä koronaepidemian jälkeiseen aikaan.
Koronakriisistä kärsii koko matkailuteollisuus, ja osumia saavat niin kotimaisia matkailupalveluita kuin ulkomaanmatkoja tuottavat ja välittävät yritykset. 

- Matkailun osuus Suomen BKT:sta on 2,7 prosenttia. Suomalaista matkailualaa hyvin laajasti edustava SMAL uskoo vahvasti, että yhteen hiileen puhaltamalla me pääsemme tämän kriisin yli. Ihmisillä tulee aina olemaan unelmia ja matkustus on usein niistä yksi mieleisimpiä. Matkustus ei taatusti lopu, vaikka kotimaan kohteeseen tai ulkomaille suunniteltu unelmamatka nyt siirtyykin, uskoo SMALin toimitusjohtaja Heli MäkiFränti.

TIEDOTE

Suomen hallitus on ottanut kantaa koronavirus tilanteeseen. Helsinki Oppaat ry on tähän saakka edennyt kaikissa asioissa normaalisti noudattaen viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Nyt hallitus on antanut ohjeet, joita noudatamme.
Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet on peruttu Suomessa. Hallitus kehottaa harkitsemaan pienempien tilaisuuksien järjestämistä. Matkailuala on yksi isoimmista aloista, jota nyt seurataan. Keskustakirjasto Oodin yleisökierrokset siirretään myöhempään ajankohtaan.
 
Terveisin
Helsinki Oppaat ry hallitus
 

Matkailuala esittää Euroopan komissiolle koordinoituja toimia koronavirusepidemian torjumiseksi
 
Euroopan Unionin matkanjärjestäjät ja matkatoimistot peräänkuuluttavat oikeinmitoitettuja ja tutkimukseen perustuvia toimia koronavirusepidemian (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Taudin nopea leviäminen on estettävä matkustajien ja matkailualan työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin nimissä. Erilaisista lähteistä peräisin oleva informaatio aiheuttaa kuitenkin paljon epävarmuutta ihmisten keskuudessa taudin vaikutuksista. 
 
Matkailuala on aina painottanut arvoissaan asiakkaidensa ja työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta. Siltikin, tuhannet alan ammattilaiset 180 maasta kokivat kovan kolauksen perjantaina 28. helmikuuta 2020, kun matkailualan maailman suurimman messutapahtuman ITB:n järjestäjät peruivat messut Berliinissä vain päiviä ennen avajaisia.
 
Euroopan matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäliitto ECTAAn presidentti Pawel Niewiadomski sanoo, että "tässä vaikeassa hetkessä on olennaista, että tuemme kansainvälisiä ja eurooppalaisia tiedeinstituutioita taudin ehkäisemistyössä ja teemme tiivistä yhteistyötä kaikkien tämän terveysuhan koskettamien yhteisöjen ja maiden kanssa. On yhtä tärkeää muistaa, että terveyssuosituksia laajemmat rajoitukset voivat aiheuttaa tarpeetontakin matkustuksen vähenemistä."
 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien perimmäinen tarkoitus on edesauttaa asiakkaidensa työ- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia heidän matkustaessaan kotia kauemmaksi. Koronavirusepidemia koettelee tällä hetkellä matkailualaa.
 
Niewiadomski lisää: "Asiakkaat varaavat juuri kesän lomamatkojaan, mutta moni saattaa päättää odottaa selkeämpiä turvallisuusohjeita ennen matkakohteensa valitsemista. Tämä tuottaa lisäongelmia matkanjärjestäjille. Asiakkaamme voivat kääntyä pätevien matkanjärjestäjien puoleen saadakseen neuvoja ja luotettavaa tietoa. Matkailualan ammattilaisina meidän fokuksemme on aina asiakkaistamme huolehtimisessa. Matkailuyrityksille onkin tärkeää nyt varmistaa, että asiakkaiden matkasuunnitelmat tulevina kuukausina ja vuosina toteutuvat siitä huolimatta, että osassa maailmaa olosuhteet voivat luoda haasteita matkustukselle."
 
Ottaen huomioon koronavirusepidemian globaalin kokoluokan, taudin arvaamattoman käyttäytymisen ja Euroopan sisäisen matkustamisen volyymin, ECTAA kannustaa viranomaisia ja matkailutoimialaa yhteistyöhön, jotta epidemian aiheuttamat vahingot matkailulle saadaan minimoitua. 
 
ECTAA jatkaa aktiivista työskentelyä kaikkien matkailualan sidosryhmien kanssa, mutta vaatii samalla Euroopan komissiota perustamaan tautiepidemiaan liittyvän työryhmän yhteistyössä eurooppalaisen matkailualan kanssa. Mukaan on otettava asiantuntijoita eri aloilta, ml. kansalliset terveysviranomaiset ja Maailman terveysjärjestö WHO. Vain näin voidaan saada riittävän kattava lähestymistapa kriisiin, arvioida tulevia käänteitä, suunnitella avustuksia ja huojennuksia pahiten kärsineille yrityksille ja valmistella nopean elpymisen edellytykset.
 
 
•••
 
ECTAA edustaa kansallisia matkailutoimistojen ammattiliittoja kolmessakymmenessä Euroopan maassa, joista 27 on EU:n jäseniä, ja edustaa n. 70 000 yritystä. ECTAA:lla on myös neljä kansainvälistä jäsentä Israelista, Malesiasta, Marokosta ja Tunisiasta. 
 Suomen matkailualan liitto SMAL on ECTAAn jäsen.
 
Julkaistu alun perin: 2.3.2020
 
Lisätietoja: 
Eric Drésin, pääsihteeri

ECTAA - Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU 

Rue Dautzenberg 36, B-1050 Brussels 

Tel: +32 2 644 34 50 

e-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.ectaa.org 

Opastuspalvelujen ammattitutkinto on tutkinto jo alalta kannuksensa hankkineelle, jolla on opintoja tai työkokemusta ja kykyä suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä matkailukokemuksia. Hakijan tulee osata sujuvasti vähintään yhtä vierasta kieltä. Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää myös suomen kielen osaamista. Jos edellisten lisäksi tunnet palavaa intoa oppia uutta ja saat lisävirtaa asiakkaista, tämä on sinun juttusi!

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon tavoite

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittaneena osaat tuotteistaa, suunnitella, markkinoida ja toteuttaa opastuspalveluja asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea Helsingin opasyhdistyksen jäsenyyttä ja sitä kautta pääset viralliseksi Helsinki-oppaaksi. Opinnoissasi voit suuntautua matkanjohtajan tehtäviin kotimaassa tai ulkomailla, risteilyoppaan työhön risteilyaluksilla, ulkomaan kohdeoppaan työhön tai erikoisopastuksiin oman erikoisalasi mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Opastuspalvelujen ammattitutkintoon valmistava koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää  lähitapaamispäiviä, ohjattua opiskelua verkko-oppimisympäristössä sekä omatoimista opiskelua kuten tiedonhankintaa ja opastusympäristöön tutustumista. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Mikäli sinulla on jo tarvittava osaaminen hankittuna, voit osoittaa osaamisesi suoraan näytössä.

 

Lue lisää Perhosta:

https://perhopro.fi/